A2/A8 Kirchenwaldtunnel

Modell Portal z’Matt

 

Portal z’Matt vor Baubeginn 2001

Portal z’Matt März 2002

 

Portal z’Matt Oktober 2003

Anschlagsfeier für Verbindungstunnel 27. Februar 2004

 

Portal z’Matt Oktober 2004

 

Durchschlag 21. April 2005

 

Kirchenwaldtunnel Nordröhre

 

Verbindungstunnel im Rohbau erstellt